A-II-a editie nationala a Saptamanii Creativitarii Sustenabile – CSWeek, initiata de Galeria Galateca si Asociatia Culturala NEO ART Romania, se deruleaza in octombrie 2023, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara si implics peste 30 de parteneri si zeci de creatori.

Coordonatoarele și curatoarele acestei ediții sunt Anca Boeriu si Andreea Sandu, impreuna cu echipa curatorială formată din Elena Aronoaie-Adorian, Lucian Broscățean și Ana Negoiță.

Programul-maraton de expozitii, conferinte, ateliere, demonstratii si instalatii urbane dedicat sustenabilitatii are loc in Bucuresti, Cluj si Timiaoara.

CSWeek propune o platforma internationala si un eveniment national bianual pentru exemplificarea practicilor speciale creative, artistice, de design si de sustenabilitate locala sub acelasi „acoperis”. Obiectivul este prezentarea impactului sustenabilitatii in societatea noastra si exemplifica practici individuale pentru un viitor mai bun.

Evenimente pentru publicul bucurestean

Editia a-II-a a fost deschisa duminica, 1 octombrie, in cadrul Strazi Deschise BucurestiPromenada Urbană pe Calea Victoriei,cu un program-maraton de expozitii, conferinte, ateliere, demonstratii si instalatii urbane.

In prima zi a evenimentului, pe Calea Victoriei, publicul a putut descoperi lucrarea creată de Mihai Zgondoiu pentru MINI Electric Racing și instalația concept INIMA ORASULUI.

Printre principalele atracții ale evenimentului se numără vernisajul care reunește 8 designeri, Nicoleta Bucșaru, Octavia Chiru,  Ioana Deak,  Katerini,  Diana Pântea, Alexe Popescu, pur.clothing, Sabinne,  intr-o expozitie – capsula de bijuterie contemporana sustenabila, gazduita de MNLR Cretulescu, dar si conferinte pe tema sustenabilitatii creative si vernisajele vitrinelor de autor INSIDE / OUTSIDE, create de Octavia Chiru, DRGXP/ Dragos Ionut, Nicolae Moldovan, pur.clothing, Eugen Vutescu, Capsulă UAD Cluj si expozitia SUSTAINABLE FASHION POETRY de Kiss Gyongyver, ce are loc la Galeria Galateca pana pe 15 octombrie.

INIMA ORASULUI ajunge la Timisoara. Ce expozitii, instalatii urbane si lucrari poti vedea in Capitala Europeana a Culturii 2023.

Pe 6 octombrie debuteaza CODRU Sustainart village x CSWeek, o editie speciala dedicata Capitalei Europene a Culturii organizata impreuna cu Codru, la Cazarma U si spatiile urbane inconjuratoare. Instalatia -concept INIMA ORAȘULUI va fi de asemenea expusa la Cazarma U incepand cu 6 octombrie.

Maratonul CSWeek timișorean cuprinde in interiorul Cazarmei U o expozitie de arta cu participarea artistilor Alin Carpen, Augustin Cupșa, Laura Duduleanu, Petru Lucaci, Andreea Medar, Nicolae Moldovan, Lelia Rus, Elena Scutaru, Valentina Ștefanescu,  Mihai Zgondoiu si una de design in cadrul careia sunt invitati Nicoleta Bucsaru, Sandra Chira, Octavia Chiru, Dragoș Ionuț , Ecaterina Colasâz, Alexe Popescu, Roxana Puriș, Sabina Georgescu și Anca Zaharia.

Un eveniment important pentru publicul pasionat de design este si expoziția BMW-Design si arhitectura legendara de acum jumatate de secol, ce beneficiaza de prezenta renumitului designer David Carp si a regizorului Max Gruber.

In arealul exterior se pot vizita instalatiile urbane si lucrarile create de Elena Aronoaie-Adorian, Alex Simion Boeriu,  Anca Boeriu, Vladimir SImion Boeriu, Ioana Cionte, Felix Cionte,  Darie Dup,  Andrei Felea, Bianca Orbocea,  Cosmin Paulescu,  Liviu Stoicoviciu, Vlad Țenu, Lucian Zdrob.

Programul este  completat de ateliere, conferinte, artist-talk, filme si documentare, concerte si un eco-performance special sustinut de Alina Tofan.

Maratonul CSWeeK se incheie in Cluj-Napoca

Din 10 octombrie maratonul CSWeek continua la Cluj – Napoca, la Meron, in parteneriat cu UAD Cluj, cu o expozitie de slow-fashion si eco-design, atent curatoriata de Lucian Broscatean. Aceasta poate fi vizitata până pe 18 octombrie.

CSWeek, ediția a doua, are la bază crearea de legături între comunități, redescoperirea naturii si a ceea ce face parte din natural in mediul urban si prezentarea sau crearea de exemple de practici diverse, sustenabile si propagarea lor in cadrul comunitatilor creative eterogene. 

*****

Organizatori: Galeria Galateca si Asociatia Culturala Neo Art Romania

Co-organizatori: CODRU, CODRU SUSTAINART VILLAGE, UAD Cluj

Sponsori: BMW, Renovatio

Parteneri: Primaria Municipiului București, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, Goethe Institut, Institutul Cervantes, Holcim, Reciclad’Or, AQUA Carpatica, Domeniile Samburesti

Spații partenere: creart, Muzeul Național al Literaturii Române,  OAR București, Muzeul Țăranului Român, Hotel Novotel, Hotel Cișmigiu, Meron

Plăcut de :Radio Guerilla

Parteneri media: modernism.ro, Revista Arta,  Biz, Agenția C’Arte, dreamingof.net, Propagarta, Aici a stat, Radio România Cultural Cultural, Metropola TV, Cartierul Creativ.

EN

Week of Sustainable Creativity: Exhibitions, Workshops, Demonstrations, and Urban Installations in Bucharest, Timisoara, and Cluj-Napoca

The 2nd national edition of the Sustainable Creativity Week – CSWeek, initiated by Galateca Gallery and the NEO ART Romania Cultural Association, is taking place in October 2023, in Bucharest, Cluj-Napoca, and Timisoara, involving over 30 partners and dozens of creators.

The coordinators and curators of this edition are Anca Boeriu and Andreea Sandu, along with the curatorial team composed of Elena Aronoaie-Adorian, Lucian Broscățean, and Ana Negoiță.

The marathon program of exhibitions, conferences, workshops, demonstrations, and urban installations dedicated to sustainability is held in Bucharest, Cluj, and Timisoara.

CSWeek proposes an international platform and a biennial national event to showcase special creative, artistic, design, and local sustainability practices under the same „roof.” The goal is to present the impact of sustainability in our society and exemplify individual practices for a better future.

Events for the Bucharest Public

The 2nd edition opened on Sunday, October 1st, within the Open Streets Bucharest – Urban Promenade on Calea Victoriei, with a marathon program of exhibitions, conferences, workshops, demonstrations, and urban installations.

On the first day of the event, on Calea Victoriei, the public could discover the work created by Mihai Zgondoiu for MINI Electric Racing and the conceptual installation HEART OF THE CITY.

Among the main attractions of the event is the vernissage that brings together 8 designers, Nicoleta Bucșaru, Octavia Chiru, Ioana Deak, Katerini, Diana Pântea, Alexe Popescu, pur.clothing, Sabinne, in an exhibition – a sustainable contemporary jewelry capsule, hosted by MNLR Cretulescu, as well as conferences on creative sustainability and the vernissages of the author showcases INSIDE / OUTSIDE, created by Octavia Chiru, DRGXP/ Dragos Ionut, Nicolae Moldovan, pur.clothing, Eugen Vutescu, Capsulă UAD Cluj, and the exhibition SUSTAINABLE FASHION POETRY by Kiss Gyongyver, taking place at Galateca Gallery until October 15th.

HEART OF THE CITY arrives in Timisoara. What exhibitions, urban installations, and works can you see in the European Capital of Culture 2023?

On October 6th, CODRU Sustainart village x CSWeek debuts, a special edition dedicated to the European Capital of Culture, organized together with Codru, at Cazarma U and the surrounding urban spaces. The HEART OF THE CITY conceptual installation will also be exhibited at Cazarma U starting October 6th.

The Timisoara CSWeek marathon includes an art exhibition inside Cazarma U with the participation of artists Alin Carpen, Augustin Cupșa, Laura Duduleanu, Petru Lucaci, Andreea Medar, Nicolae Moldovan, Lelia Rus, Elena Scutaru, Valentina Ștefanescu, Mihai Zgondoiu, and a design exhibition in which Nicoleta Bucsaru, Sandra Chira, Octavia Chiru, Dragoș Ionuț, Ecaterina Colasâz, Alexe Popescu, Roxana Puriș, Sabina Georgescu, and Anca Zaharia are invited.

An important event for design enthusiasts is the BMW-Design exhibition and legendary architecture from half a century ago, benefiting from the presence of renowned designer David Carp and director Max Gruber.

In the outdoor area, you can visit urban installations and works created by Elena Aronoaie-Adorian, Alex Simion Boeriu, Anca Boeriu, Vladimir SImion Boeriu, Ioana Cionte, Felix Cionte, Darie Dup, Andrei Felea, Bianca Orbocea, Cosmin Paulescu, Liviu Stoicoviciu, Vlad Țenu, Lucian Zdrob.

The program is complemented by workshops, conferences, artist talks, films and documentaries, concerts, and a special eco-performance supported by Alina Tofan.

The CSWeeK marathon concludes in Cluj-Napoca

Starting October 10th, the CSWeek marathon continues in Cluj – Napoca, at Meron, in partnership with UAD Cluj, with an exhibition of slow-fashion and eco-design, carefully curated by Lucian Broscatean. This can be visited until October 18th.

CSWeek, 2nd edition, is based on creating connections between communities, rediscovering nature and what is part of the natural environment in urban areas, and presenting or creating examples of diverse, sustainable practices and spreading them within heterogeneous creative communities.

*****

Organizers: Galeria Galateca si Asociatia Culturala Neo Art Romania

Co-organizers: CODRU, CODRU SUSTAINART VILLAGE, UAD Cluj

Sponsors: BMW, Renovatio

Parteners: Primaria Municipiului București, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, Goethe Institut, Institutul Cervantes, Holcim, Reciclad’Or, AQUA Carpatica, Domeniile Samburesti

Partner Spaces: creart, Muzeul Național al Literaturii Române,  OAR București, Muzeul Țăranului Român, Hotel Novotel, Hotel Cișmigiu, Meron

Liked by :Radio Guerilla

Media partners: modernism.ro, Revista Arta,  Biz, Agenția C’Arte, dreamingof.net, Propagarta, Aici a stat, Radio România Cultural Cultural, Metropola TV, Cartierul Creativ.